Sæsonen slut for Stald Bornholm Nu

Capture og Frank Mikkelsen vinder Bornholmsmesterskabet (Foto: Torben Ager)

Det bliver ikke til flere starter for hestene hos Stald Bornholm Nu for i år, og fra årsskiftet bliver der skåret ned på hestebestanden fra tre til to heste. Stald Bornholm Nu gør status for sæsonen 2022.

2022 blev et godt år på mange måder for Stald Bornholm Nu. Anpartsstalden blev den mest vindende stald på Bornholms Brand Park med 140.000 kroner, hvor Capture blev den mest vindende hest med 90.000 kroner.

»Vi havde budgetteret med 60.000 i alt for de tre heste, så vi har klarets os væsentlig bedre end forventet«, fortæller anpartsstaldens primus motor Bjarne Hansen med regnskabet opgjort for året.

Et par af grundende til Captures store indtjening i løbet af året, var sejren i Bornholmsmesterskabet, hvor den svenskfødte hest vandt efter føring hele vejen samt en flot sejr i det svenske.

»Capture er blevet røntgenfotograferet og der var ingen fejl på ham. Han er dog blevet behandlet i Sverige«, oplyser Bjarne Hansen, der også har kunnet se de to øvrige anpartsheste Fenwick og Gullfoss løbe i 2022.

Fenwick vandt fire gange i 18 starter og det blev til præmier for 33.200 kroner, mens Gullfoss tog karrierens første sejr i 13 starter. Det blev til 18.650 kroner på præmiekontoen for Gullfoss’ vedkommende.

»Det blev bedre end forventet med Fenwicks indtjening, mens Gullfoss var tæt på budgettet«, forklarer Bjarne Hansen, der også kan løfte sløret for at der slankes på hestebestanden med virkning fra nytår.

»Capture og Fenwick bliver i stalden, mens Gullfoss drives videre af en lille kreds fra stalden, da generalforsamlingen besluttede at vi kun skal drifte to heste fra årsskiftet«, afrunder Bjarne Hansen.

Det har på alle måder været den bedste sæson nogensinde for Stald Bornholm Nu, der tilmed ikke har mistet medlemmer.