Generalforsamling 22. april

Der holdes generalforsamling i Team Bornholm.nu 22. april 2017 kl. 10:00 på Bornholms Brand Park.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Hansen
formand